Het sportverhaal in beelden
< home - bewegen is gezond en brengt mensen bij elkaar

Sport en bewegen in de buurt

Bij een gezond leven hoort een actieve levensstijl. De overheid wil ervoor zorgen dat dit voor iedereen een gemakkelijke keuze wordt. Bijvoorbeeld doordat er een sportveld in de buurt is. Of doordat sport goed te combineren is met werk of school. Via het programma Sport en bewegen in de buurt wil de Rijksoverheid dit doel bereiken.

Het Rijk heeft extra aandacht voor een gezonde leefstijl van kinderen. In de buurt of via school. Belangrijke maatregelen zijn onder andere:

  • Buurtsportcoaches die zowel jong als oud stimuleren om meer te gaan sporten of bewegen
  • Sportimpuls: subsidie voor sportactiviteiten
  • Jeugdsportfonds voor gezinnen met lage inkomens

Lees meer